Cztery dekady filozofii dialogu i fenomenologii spotkania w Polsce. Nowe otwarcie - [ Psychoterapia dr Krupa ]

Przejdź do treści

Menu główne:

Cztery dekady filozofii dialogu i fenomenologii spotkania w Polsce. Nowe otwarcie

Grzegorz Krupa

Cztery dekady filozofii dialogu i fenomenologii spotkania w Polsce. Nowe otwarcie

Ze względu na miejsce odbywanego Zjazdu Filozoficznego warto wspomnieć, iż w 1978 r. podczas Tygodnia Filozoficznego na KUL Józef Tischner wygłosił referat zatytułowany Myślenie według wartości, w którym po raz pierwszy publicznie sformułował rozwijane później refleksje na temat fenomenu spotkania. W następnych latach za sprawą autora Filozofii dramatu papieska uczelnia w Krakowie stała się kolebką i głównym ośrodkiem filozofii spotkania i dialogu w Polsce. W 1980 r. Johann Mader wygłosił tam programowy wykład, którego tekst został włączony do pierwszego polskiego zbioru artykułów przybliżających myśl dialogiczną pt. Twarz Innego.

Historię polskiej filozofii spotkania i dialogu można prześledzić nie tylko za pośrednictwem publikowanych na przestrzeni czterech dekad prac, ale także wystąpień podczas Polskich Zjazdów Filozoficznych. W 1987 r. w czasie V Zjazdu w Krakowie wśród prelegentów wystąpili przedstawiciele zarówno fenomenologiczno-dialogicznej, jak i inkontrologicznej (marksistowskiej) filozofii spotkania: Jerzy Bukowski, Andrzej Nowicki, Józef Tischner, Adam Węgrzecki i Krzysztof Wieczorek. W kontekście dokonujących się w Polsce przeobrażeń społeczno-politycznych w czasie Zjazdu odbywanego pod hasłem Filozofia dla przyszłości, prowadzony był dialog i polemika między tymi dwoma nurtami. Później, w 1995 r. podczas VI Zjazdu w Toruniu Wieczorek wygłosił referat Zmierzch filozofii dialogu?, a podczas IX Zjazdu w Katowicach w 2012 r. referat Resztki dialogiczności, podsumowujący niemal 35-letnią historię rozwoju rodzimej filozofii spotkania i dialogu.

Mimo tych diagnoz, zainteresowanie filozofią dialogu oraz fenomenologią spotkania nadal cieszy się dużym zainteresowaniem, a wypracowane idee wsiąkły do krwioobiegu polskiej filozofii. Nadzieją napawają prace młodego pokolenia krakowskich filozofów skupionych wokół Instytutu Myśli Józefa Tischnera: Adama Hernasa i Dobrosława Kota. Twórczo rozwijają oni myślenie pierwszego pokolenia polskich dialogików i tworzą własne opisy fenomenologiczne: bliskości (Hernas) i utraty/rozstania (Kot). Bez wątpienia stanowią one nowe otwarcie w polskiej filozofii spotkania i dialogu.

G. Krupa, Cztery dekady filozofii dialogu i fenomenologii spotkania w Polsce. Nowe otwarcie, [w:] XI Polski Zjazd Filozoficzny. Księga streszczeń, red. M. Lechniak, M. Słomka, A. Zykubek, Lublin 2019, s. 87-88.


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego