Fenomenologia intersubiektywności - [ Psychoterapia dr Krupa ]

Przejdź do treści

Menu główne:

Fenomenologia intersubiektywności

Grzegorz Krupa

Fenomenologia intersubiektywności. W poszukiwaniu metody badania i opisu fenomenu spotkania

Respekt wobec tajemnicy spotkania, jakie wydarza się w intersubiektywnej przestrzeni człowieka domaga się w filozofii adekwatnej metody badawczej. Człowieka i tego, co międzyludzkie nie można bowiem badać i opisywać tak jak rzeczy czy przedmiotu (nawet tradycyjny „przedmiot” pracy naukowej należałoby w takim przypadku wziąć w cudzysłów). Trzeba zatem pójść śladem Gabriela Marcela i w fenomenie spotkania z drugim (innym) widzieć nie „problem”, ale właśnie „tajemnicę”. Tylko poprzez respekt wobec tajemnicy istnienia człowieka może być zrealizowany wymowny postulat francuskiego filozofa, który Józef Tischner wyraził w zdaniu: „Pozwolić drugiemu być”.

Postawę taką przyjmowali także inni filozofowie spotkania i dialogu, którzy w swoich analizach twórczo korzystali z metody opisu fenomenologicznego. Historia filozofii wzbogaciła się w ten sposób o kolejne „fenomenologie intersubiektywności” czy „fenomenologie spotkania”, by przywołać per exemplum prace Frederika Buytendijka, Williama Luijpena, Josepha Böckenhoffa oraz na gruncie polskim Józefa Tischnera, Adama Węgrzeckiego, Jerzego Bukowskiego i in.

W niniejszym wystąpieniu zostały podjęte zagadnienia związane z metodologią pisania prac filozoficznych w dziedzinie intersubiektywności w oparciu o schemat analizy refleksyjnej Lestera Embree oraz próbą jego zastosowania w badaniach nad filozoficznym fenomenem spotkania. Model ten pozwala odróżnić pełne erudycyjnych odniesień „teksty o tekstach” (o spotkaniu), które mogą stanowić jedynie etap przygotowujący do zasadniczego badania, czyli fenomenologicznej analizy refleksyjnej, od „tekstów o spotkaniu” stanowiących owoc bezpośredniego dotarcia do badanych i opisywanych fenomenów.

XII Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME, Lublin 12 grudnia 2020 r.

Czytaj na academia.edu
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego