Ośrodek psychoterapii - [ Psychoterapia dr Krupa ]

Przejdź do treści

Menu główne:

Ośrodek psychoterapiiOśrodek Psychoterapii
Ośrodek Psychoterapii uzupełnia ofertę rzeszowskiego Domu Diecezjalnego Tabor w zakresie duchowości o wsparcie psychologiczne skierowane do osób zmagających się z różnorodnymi życiowymi trudnościami i problemami. Ośrodek oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną świadczoną przez specjalistów różnych dziedzin. Świadczona pomoc nie ma charakteru konfesyjnego, daje jednak gwarancję odpowiedniej wrażliwości na sprawy duchowe i poszanowania przekonań religijnych pacjentów głęboko wierzących, a także kompetencji w dziedzinie zaburzeń o podłożu eklezjogennym.

Osoby zgłaszające się do Ośrodka Psychoterapii mogą nawiązać bezpośredni kontakt z wybranym specjalistą lub umówić się na wstępne konsultacje, których celem jest dokonanie diagnostycznego rozeznania w sytuacji życiowej pacjenta, doświadczanych przez niego trudności i problemów oraz znalezienia najbardziej optymalnej formy pomocy psychologicznej. Wstępne konsultacje przeprowadza ks. dr Grzegorz Krupa (psychoterapeuta) lub Natalia Rozlazły (psycholog, specjalistka terapii uzależnień i współuzależnienia).

Ośrodek Psychoterapii mieści się przy ul. Połonińskiej 25 w Rzeszowie. Rejestracja i numer kontaktowy: 501-340-555 (preferowana wiadomość WhatsApp lub sms). Sesje odbywają się w gabinecie lub online. Konsultacje / sesja terapeutyczna indywidualna – 50 min. / 120 zł. Psychoterapia grupowa – 60 min./30 zł. Mediacje małżeńskie i rodzinne / terapia par – 90 min. / 200 zł. Płatność na portierni odliczoną gotówką lub kartą albo przelewem bankowym (tytuł: "Poradnia") na konto: 89 9096 0004 2012 0080 8938 0001. Szefem Chrześcijańskiej Poradni Psychologicznej i Ośrodka Psychoterapii jest ks. Daniel Drozd, dyrektor Domu Diecezjalnego Tabor (www.tabor.rzeszow.pl).

Kontaktowe numery telefonów:
  • Informacja i rejestracja: 501 340 555
  • s. Loretta Katarzyna Dmytryszyn - psychoterapautka: 782 840 140
  • Patrycja Ewa Longawa - psychoterapeutka: 696 424 791
  • Wacław Ciwiński - psychoterapeuta: 501 020 398
  • ks. Grzegorz Krupa - psychoterapeuta: 501 340 555
  • Kalina Kojder-Bury - terapeutka uzależnień, współuzależnienia i DDA: 663 334 665
  • Natalia Rozlazły - terapeutka uzależień, współuzależnienia i DDA: 725 678 422
  • Piotr Osak - terapeuta uzależnień, współuzależnienia i DDA: 508 822 068
  • Małgorzata Kwiatkowska - psycholog, koterapeutka psychoterapii grupowej (stażystka): 608 838 225

Zespół Ośrodka Psychoterapii tworzą:


s. mgr Loretta Katarzyna Dmytryszyn CSDP psychoterapeutka w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym Gestalt, socjoterapeutka, pedagog. Ukończyła studia pedagogiczne magisterskie, podyplomowe teologiczne i socjoterapeutyczne, uczestniczyła w dwuletnim szkoleniu w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła roczne szkolenie w ramach Programu Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt i w tym samym miejscu kontynuuje Szkołę Psychoterapeutów. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz towarzysząc młodzieży w okresie dojrzewania. Wiele lat pracowała w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii wspierając młodzież z zaburzeniami zachowania i emocji oraz zagrożoną niedostosowaniem społecznym i demoralizacją. Odbywała staż w Oddziale Psychiatrycznym dla dorosłych a także w Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Brała udział w szkoleniach w zakresie komunikacji m.in. „Porozumienie bez przemocy” oraz „Dialog motywujący”. Realizowała projekty związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi. Aktualnie pracuje w Domu dla Dzieci i Młodzieży „Nadzieja”. Człowiek jest dla niej tajemnicą, która niesie w sobie unikalny potencjał i wartość. Dlatego uważność i cierpliwość, jednocześnie autentyczność i aktywne słuchanie to postawy, które są dla niej kluczowe dla stworzenia relacji terapeutycznej. Ma gotowość towarzyszenia osobom, które cierpią i doświadczają bezradności wobec trudnych sytuacji życiowych.
Oferta: psychoterapia indywidualna w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym; pomoc w procesie poznawania siebie, swoich emocji, potencjału, reakcji, potrzeb aby poprzez poszerzenie świadomości odzyskiwać wpływ na kształt swojego życia; wsparcie dla osób przeżywających kryzysy i trudności życiowe; wsparcie dla rodziców przeżywających trudności w procesie wychowania, towarzyszenie młodzieży, która napotkała trudności w kryzysie dorastania poprzez pomoc w odkrywaniu siebie i swojego potencjału; prowadzenie grup socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych i psychoterapeutycznych dla młodzieży.
Czas trwania i koszt sesji: Sesje odbywają się w gabinecie lub online. Konsultacje / sesja terapeutyczna – 50 min. / 120 zł. Płatność na portierni odliczoną gotówką lub kartą albo przelewem bankowym (tytuł: "Poradnia") na konto: 89 9096 0004 2012 0080 8938 0001.
Kontakt: tel. 782-840-140, e-mail: s.loretta24@gmail.com, www.kpow.rzeszow.opoka.org.pl


mgr Kalina Kojder-Bury dyplomowany specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia w trakcie procesu certyfikacji w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog i psychoprofilaktyk. Ukończyła studia z resocjalizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim, pedagogikę resocjalizacyjną z interwencją kryzysową na Akademii Ignatianum w Krakowie, a także 2-letnie studia podyplomowe z terapii uzależnień i współuzależnienia w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ. Ukończyła także kursy z terapii uzależnień behawioralnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Dom MONARU w Krakowie, Zakładzie Kuratorskim dla Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy, podczas praktyk w zakładach penitencjarnych na terenie Podkarpacia, a także jako koterapeuta w zespole terapeutycznym psychoterapii grupowej w Centrum Medycznym Medyk w Rzeszowie. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów akredytowanych przez PARPĘ jako terapeutka i psychoprofilaktyk w Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie (od 2019 r.). Prywatnie: ciekawa świata i ludzi, lubi podróżować.
Oferta: wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne, indywidualna i grupowa terapia uzależnień od alkoholu i innych substancji chemicznych oraz uzależnień behawioralnych, terapia osób współuzależnionych oraz z zaburzeniami adaptacyjnymi, prowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz umiejętności psychospołecznych.
Czas trwania i koszt sesji: Sesje odbywają się w gabinecie lub online. Konsultacje / sesja terapeutyczna – 50 min. / 120 zł. Płatność na portierni odliczoną gotówką lub kartą albo przelewem bankowym (tytuł: "Poradnia") na konto: 89 9096 0004 2012 0080 8938 0001.
Kontakt: tel. 663-334-665, e-mail: kalina.kojder@wp.pl, www.uzaleznienia.rzeszow.pl.


mgr Małgorzata Kwiatkowska psycholog, psychoonkolog, koterapautka (stażystka). Ukończyła psychologię (specjalność psychologia kliniczna i osobowości) w WSB National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, a także studia podyplomowe z psychoonkologii, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz przygotowanie z zakresu psychologii komunikacji społecznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Adopcyjnym, Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 oraz Niepublicznym Przedszkolu "Kraina Uśmiechu" w Rzeszowie. Ponadto politolog i filolog włoski. Stypendystka Rządu Włoskiego (Università degli Studi di Siena) oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Włoch (Università di Pisa). Pasjonatka Włoch i języka włoskiego. Autorka książki i artykułów naukowych na temat społeczeństwa włoskiego.
Oferta: wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne, współprowadzenie grup psychoterapeutycznych (koterapeutka), prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu psychoedukacji, rozwoju osobistego i psychoonkologii (wspracie psychologiczne dla chorych onkologicznie i ich bliskich).
Czas trwania i koszt sesji: Sesje odbywają się w gabinecie lub online. Konsultacje / sesja terapeutyczna – 50 min. / 120 zł. Płatność na portierni odliczoną gotówką lub kartą albo przelewem bankowym (tytuł: "Poradnia") na konto: 89 9096 0004 2012 0080 8938 0001.


mgr Patrycja Ewa Longawa psychoterapeutka (nurt integracyjny) i arteterapeutka. Posiada dyplom magistra socjologii ze specjalizacją z zakresu psychosocjologii, jest w trakcie 5-letnich jednolitych studiów z psychologii oraz dyplomowania z psychoterapii w 4-letniej szkole psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Pracuje w nurcie integracyjnym, łaczącym m.in. podejście psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz terapię schematów. Doświadczenie kliniczne zdobywała na psychiatrycznym oddziale dziennym Szpitala Wolskiego w Warszawie (terapia grupowa leczenia nerwic i zaburzeń osobowości, gdzie poza sesjami psychoterapeutycznymi odbywały się zajęcia z zakresu psychodramy, filmoterapii, relaksacji, psychogimnastyki i psychorysunku). Jest dyplomowanym arteterapeutą. Ukończyła kurs "Arteterapia – kultura przeciw wykluczeniu" (430 godzin, Centrum Łowicka). Poprzez prowadzenie zajęć kreatywnych współpracowała z ośrodkiem Fundacji Światło dla Życia, która zajmuje się leczeniem zaburzeń odżywiania oraz Domem Opieki Św. Franciszka (wsparcie psychologiczne dla osób u kresu życia). W swojej karierze zawodowej wcześniej zajmowała się organizacją wydarzeń społecznych i edukacyjnych, głównie z zakresu nowych technologii i marketingu oraz organizacją warsztatów i festiwali. Eventy oraz wolontariat dał jej szerokie doświadczenie kontaktu z tzw. millenialsami, cyfrowym pokoleniem Y i Z oraz świadomość problemów dotykających młodych dorosłych, czyli osób w grupie wiekowej ok. 18-35 lat. W wolnym czasie preferuje zgłębiać swój rozwój osobisty i duchowy w ujęciu chrześcijańskim. Lubi czytać książki o tematyce psychoterapeutycznej i oddawać się pasji tworzenia, głównie malowaniu.
Oferta: indywidualna psychoterapia w nurcie integracyjnym i arteterapia, wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne, prowadzenie warsztatów i organizacja eventów łączących psychoedukację z rozwojem osobistym, duchowym i artystycznym.
Czas trwania i koszt sesji: Sesje odbywają się w gabinecie lub online. Konsultacje / sesja terapeutyczna – 50 min. / 120 zł. Płatność na portierni odliczoną gotówką lub kartą albo przelewem bankowym (tytuł: "Poradnia") na konto: 89 9096 0004 2012 0080 8938 0001.
Kontakt: tel. 696-424-791, e-mail: jestnadzieja@icloud.com, www.jestnadzieja.com.


mgr Natalia Rozlazły psycholog, terapeutka, dyplomowany specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia w trakcie procesu certyfikacji w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ukończyła studia z psychologii kliniczno-sądowej w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz 2-letnie studia podyplomowe z terapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, a także uczestniczyła w kursach specjalistycznych: W pułapce nałogowych zachowań – kompendium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych, Profilowanie kryminalne – typowanie sprawców przestępstw, Modus operandi – charakterystyka zachowania się sprawcy czynu przestępczego, Specyfika zabójstw popełnianych przez nieletnich, Przemoc seksualna wobec dzieci. Podstawy opiniowania psychologicznego, Przesłuchanie podejrzanego. Analiza behawioralna w procesie wykrywania kłamstwa, Alfabet psychopatii. Objawy, przyczyny i skutki zaburzonego rozwoju osobowości, Samouszkodzenia i samobójstwa wśród dzieci i młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała w sekcji psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Oddziale Neurologii z Pododziałem Udarowym Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów akredytowanych przez PARPĘ jako terapeutka i psycholog w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu. Jest także członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Procedura Niebieskiej Karty przy MOPS w Jarosławiu). Jej pasje to: neuropsychologia, podróże, astronomia i bieganie. Prywatnie żona i mama uroczej małej Matyldy.
Oferta: diagnostyka i testy psychologiczne, wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne, terapia uzależnień od alkoholu i innych substancji chemicznych oraz uzależnień behawioralnych, terapia osób współuzależnionych oraz z zaburzeniami adaptacyjnymi, prowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz umiejętności psychospołecznych.
Czas trwania i koszt sesji: Sesje odbywają się w gabinecie lub online. Konsultacje / sesja terapeutyczna – 50 min. / 120 zł. Płatność na portierni odliczoną gotówką lub kartą albo przelewem bankowym (tytuł: "Poradnia") na konto: 89 9096 0004 2012 0080 8938 0001.
Kontakt: tel. 725-678-422, e-mail: psycholognr@gmail.com, www.spzozjaroslaw.pl.


mgr Paulina Tumidajewicz dyplomowany specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia w trakcie procesu certyfikacji w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog i psychoprofilaktyk, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, autorka artykułów naukowych: Rozwód rodziców piętnem na teraźniejsze i przyszłe życie młodego człowieka (w: Familiologia XXI wieku wyzwania i oczekiwania wobec współczesnej rodziny, red. U. Gruca-Miąsik, Rzeszów – co dalej? (w: Rodzina – centrum świata, red. U. Gruca-Miąsik, Rzeszów 2014), Rola internetu w stymulowaniu rozwoju dzieci i młodzieży (w: Opieka jako kategoria wychowawcza. Metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym, red. U. Gruca-Miąsik, Rzeszów 2016). Ukończyła 2-letnie studia podyplomowe z terapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, a także uczestniczyła w kursach specjalistycznych: Praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi w pogłębionym programie terapii, Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi, Kompendium wiedzy profilaktycznej z zakresu uzależnień behawioralnych, Metody i techniki w pracy z dzieckiem z ADHD. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów akredytowanych przez PARPĘ jako terapeutka i psychoprofilaktyk w Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie i jest członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Oferta: wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne, indywidualna i grupowa terapia uzależnień od alkoholu i innych substancji chemicznych oraz uzależnień behawioralnych, terapia osób współuzależnionych oraz z zaburzeniami adaptacyjnymi, prowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz umiejętności psychospołecznych.
Czas trwania i koszt sesji: Sesje odbywają się w gabinecie lub online. Konsultacje / sesja terapeutyczna – 50 min. / 120 zł. Płatność na portierni odliczoną gotówką lub kartą albo przelewem bankowym (tytuł: "Poradnia") na konto: 89 9096 0004 2012 0080 8938 0001.


mgr Wacław Ciwiński psychoterapeuta (nurt poznawczo-behawioralny), pedagog, socjoterapeuta i terapeuta pedagogiczny, mediator rodzinny. Ukończył pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą w zakresie resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika i psychologia sądowa (WSB National-Louis University w Nowym Sączu), oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, Studium Umiejętności Psychologicznych (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień), Specjalne Studium Socjoterapii (Instytut Terapii Gestalt), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obecnie w trakcie dyplomowania w 4-letniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie pod kierunkiem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Doświadczenie zdobywał pracując jako wychowawca i pedagog w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Rzeszowie, Gimnazjum w Boguchwale, Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Tęcza” w Rzeszowie oraz jako kurator społeczny w Sądzie Rodzinnym w Rzeszowie i socjoterapeuta na obozach letnich (we współpracy z Komendą OHP). Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych. Aktualnie (od 2016 r.) pracuje w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rzeszowie, gdzie kieruje Ośrodkiem Wczesnej Interwencji, Poradnią Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Przedszkolem Specjalnym „Niezapominajka” dla dzieci z autyzmem. Jest honorowym dawcą krwi i trenerem boksu. Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci.
Oferta: indywidualna psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym, socjoterapia, interwencje kryzysowe, mediacje rodzinne, wsparcie i poradnictwo psychologiczne dla dorosłych i młodzieży.
Czas trwania i koszt sesji: Sesje odbywają się w gabinecie lub online. Konsultacje / sesja terapeutyczna indywidualna – 50 min. / 120 zł. Mediacje małżeńskie i rodzinne / terapia par – 90 min. / 200 zł. Płatność na portierni odliczoną gotówką lub kartą albo przelewem bankowym (tytuł: "Poradnia") na konto: 89 9096 0004 2012 0080 8938 0001.


ks. dr Grzegorz Krupa doktor nauk humanistycznych, dyplomowany psychoterapeuta (nurt integracyjny), specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia, absolwent Papieskiego Uniwersytetu «Angelicum» w Rzymie (Pontificia Università San Tommaso d’Aquino a Roma Università Angelicum). Ukończył 4-letnie studia podyplomowe z psychoterapii oraz 2-letnie z terapii uzależnień i współuzależnienia pod kierunkiem prof. Jerzego Mellibrudy w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, a także liczne kursy specjalistyczne, m.in. z zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, technik poznawczo-behawioralnych, podstaw seksuologii, terapii par, psychoonkologii. Prowadzi psychoterapię według paradygmatu integracyjnego, korzystając z osiągnięć współczesnych nurtów psychoterapeutycznych (humanistyczno-egzystencjalnego, poznawczo-behawioralnego, psychodynamicznego, Gestalt, schematów), dostosowując indywidualnie metody pracy do konkretnej osoby i jej potrzeb. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i stosuje kodeks etyczny Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Poza gabinetem, w sanktuarium Matki Bożej Sokołowskiej – Opiekunki Ludzkich Dróg, posługuje jako ksiądz i udziela wsparcia duchowego, a także jest wykładowcą etyki i psychologii biznesu w Zamiejscowym Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Krakowie.
Oferta: indywidualna psychoterapia, prowadzenie warsztatów i terapeutycznych grup wsparcia dla osób introwertycznych i na etapie przełomu połowy życia.
Czas trwania i koszt sesji: Sesje odbywają się w gabinecie lub online. Konsultacje / sesja terapeutyczna – 50 min. / 120 zł. Płatność na portierni odliczoną gotówką lub kartą albo przelewem bankowym (tytuł: "Poradnia") na konto: 89 9096 0004 2012 0080 8938 0001.
Kontakt: tel. 501-340-555, e-mail: grzegorz.krupa@g.pl, www.psychoterapia-dr-krupa.pl.


mgr Piotr Osak dyplomowany specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia, terapeuta par i rodzin, terapeuta zaburzeń odżywiania, magister pedagogiki (specjalność: profilaktyka społeczna i resocjalizacja), magister sztuki w dziedzinie muzyki. Ukończył Uniwersytet Rzeszowski (pedagogika, edukacja artystyczna, zarządzanie zasobami ludzkimi). W Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie ukończył 2-letnie Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, a także Studium Leczenia Zaburzeń Odżywiania (120 godz.), I i II stopień szkolenia podyplomowego z zakresu terapii rodzin w podejściu systemowym (400 godz.). Ponadto ukończył szkolenia specjalistyczne: Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w terapii i profilaktyce uzależnień, Motywator – szkolenie specjalistyczne oparte na dialogu motywującym i transteoretycznym modelu zmiany, Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej, Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem, Profilaktyka i terapia uzależnień od internetu, Dogoterapia. Odbywał staż kliniczny w Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rzeszowie, Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie, Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Oddział Terapii Uzależnień w Straszęcinie, Poradni Leczenia Odwykowego w Przecławiu i Zakładzie Karnym w Dębicy. Obecnie pracuje na Oddziale terapeutycznym Zakładu Karnego w Rzeszowie. Jest miłośnikiem górskich wędrówek, uprawia sport (bieganie, jazda na rowerze), podróżuje, czyta książki i jest szczęśliwym posiadaczem kota Stefana.
Oferta: sparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne, terapia uzależnień od alkoholu i innych substancji chemicznych oraz uzależnień behawioralnych, terapia osób współuzależnionych oraz z zaburzeniami adaptacyjnymi, terapia par i rodzin (w podejściu systemowym), terapia zaburzeń odżywiania, interwencje kryzysowe, muzykoterapia.
Czas trwania i koszt sesji: Sesje odbywają się w gabinecie lub online. Konsultacje / sesja terapeutyczna – 50 min. / 120 zł. Mediacje małżeńskie i rodzinne / terapia par i rodzin – 90 min. / 200 zł. Płatność na portierni odliczoną gotówką lub kartą albo przelewem bankowym (tytuł: "Poradnia") na konto: 42 1090 2590 0000 0001 4745 3403.
Kontakt: tel. 508-822-068, e-mail: p_osak@wp.pl, www.sw.gov.pl.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego