Publikacje - [ Psychoterapia dr Krupa ]

Przejdź do treści

Menu główne:

Publikacje

Czytaj na portalu academia.edu.
XII Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME, Lublin 12 grudnia 2020 r.
G. Krupa, Paradygmat dialogiczny we współczesnej filozofii, [w:] Poglądy i myśli filozoficzne, red. K. Maciąg, E. Chodźko, Lublin 2020, s. 58-81.
G. Krupa, Cztery dekady filozofii dialogu i fenomenologii spotkania w Polsce. Nowe otwarcie, [w:] XI Polski Zjazd Filozoficzny. Księga streszczeń, red. M. Lechniak, M. Słomka, A. Zykubek, Lublin 2019, s. 87-88.
G. Krupa, Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna w świetle filozofii spotkania, [w:] Etyka pracy socjalnej w filozofii spotkania i dialogu, red. M. Duda, I. Rybka, H. Kaszyński, Kraków 2017, s. 53-70.
G. Krupa, Primato della soggettività e l'apertura all'incontro con l'altro, Roma 2006.
G. Krupa, Z wnętrza spotkania, [w:] T. Nowak, Tyle mi dano, Kraków 2006, s. 25-28.
E. Pietrucha, G. Krupa, Bosymi stopami dotyka się ziemi i nieba, "Kwartalnik Czudecki" nr 2 (50), kwiecień-czerwiec 2011, s. 23-25.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego