PSYCHOTERAPIA

MAŁGORZATA SZLOSEK

Psycholog, psychoonkolog, koterapeutka grupy psychoterapeutycznej. Ukończyła psychologię (specjalność psychologia kliniczna i osobowości) w WSB – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, a także studia podyplomowe z psychoonkologii, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz przygotowanie z zakresu psychologii komunikacji społecznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Adopcyjnym, Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 oraz Niepublicznym Przedszkolu „Kraina Uśmiechu” w Rzeszowie.

Nastawiona na rozwój i podnoszenie kwalifikacji, aby coraz lepiej towarzyszyć drugiemu człowiekowi. Ukończyła kurs terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży (Centrum CBT EDU w Warszawie). Uczestniczyła w licznych szkoleniach m.in. z zakresu interwencji kryzysowej, pracy z traumą, pracy z zaburzeniami lękowymi (w tym OCD).

Ponadto politolog i filolog włoski. Stypendystka Rządu Włoskiego (Università degli Studi di Siena) oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Włoch (Università di Pisa). Pasjonatka Włoch i języka włoskiego. Autorka książki i artykułów naukowych na temat społeczeństwa włoskiego.