PSYCHOTERAPIA

MONIKA CIWIŃSKA

Pedagog, socjoterapeuta. Ukończyła pedagogikę w zakresie resocjalizacji (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie), a także Studium Specjalne Socjoterapii przy Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz liczne kursy i szkoleniak dotyczące wsparcia i psychoedukacji rodziców, rozwijania umiejętności wychowawczych, społecznych, opartych szczególnie o techniki poznawczo-behawioralne.

Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie, gdzie zajmuje się diagnozą pedagogiczną, prowadzi grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych, szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, psychoedukację i warsztaty dla rodziców, dla dzieci i młodzieży – warsztaty integracyjne, profilaktyczne, rozwijające umiejętności społeczne, grupy socjoterapeutyczne. Nastawiona na rozwój, w tym rozwijanie swoich kompetencji dotyczących wsparcia i pomocy.

Prywatnie żona i mama córki i dwóch synów. Pasjonatka przyrody, aktywna chórzystka (alt), florystka.